Media Zembla snijdt in eigen vlees

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11356
  • 1168
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1528 media
  • uploaded 8 september 2013

Zembla sneed in eigen vlees
Merijntje kon er niet omheen en moest kijken naar dat programma van Zembla over vermeende misstanden in de vleessector. Dit keer waren niet de veehouders het onderwerp van de beschuldiging maar was het de vleesverwerkende industrie. Zembla had na de zomerstop een lekker onderwerp nodig dat iedereen zou raken. Dus ze grepen de vleesverwerkende sector in het nekvel. Ze hadden een paar "klokkenluiders" geronseld die anoniem bereid waren wat vuil te spuien over de bedrijven VION en de Van Drie Groep. Klokkenluiders dienen naar de mening van Merijntje de moed te hebben herkenbaar in beeld te komen want anders zijn aantijgingen eigenlijk van nul en gener waarde en zouden ze moeten worden bestempeld als smaad en laster.
Maar goed waar ging het om!! Het is breed uitgemeten nog voordat het programma ook daadwerkelijk werd uitgezonden. Dat neemt niet weg dat Merijntje nieuwsgierig als hij is voor de buis plaats nam om de wereldschokkende onthullingen te kunnen bekijken en beoordelen. Voor alle duidelijkheid wil Merijntje duidelijk maken dat er geen misstanden mogen voorkomen in de slachterijen en daarom is een goede betrouwbare controle op de werkzaamheden van groot belang. In de eerste plaats vanwege de volksgezondheid maar in de tweede plaats voor de bedrijven zelf.
Die bedrijven zijn zich daar terdege van bewust en daarom was het ook zo laf en laag bij de grond van Zembla om de betrokken bedrijven in het ongewisse te laten waar de beschuldigingen vandaan kwamen en welke personen zich als "klokkenluider" hadden opgeworpen. Op die manier was er geen eerlijk verweer mogelijk. Gelukkig bleek dat na de uitzending de wereld niet instortte. Merijntje zag met genoegen dat men zeer snel overging tot de orde van de dag. Alleen de Dierenbescherming sputterde nog over het feit dat zgn. "Beter Leven" vlees zou zijn vermengd met "gangbaar" varkensvlees.
Daar had echter niemand van de consumenten ook maar iets van gemerkt. Zo had ook nog nooit iemand geklaagd over het feit dat hij of zij dacht dat er "poep" op het vlees terecht gekomen zou kunnen zijn. Dus de uitzending was als een strovuur snel opgebrand en had zelfs geen storm in een glas water veroorzaakt maar slechts een briesje. Zembla kan volgens Merijntje terugkijken op een fraai staaltje "spijkers zoeken op laag water"
 
Bekijk en beluister het praatje van Merijntje via bijgaande You Tube link:

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010