Media Veilig veevoer..dus noem man en paard!

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11092
  • 879
  • 0
  • 0
Delen

Noem man en paard als het om veilig veevoer gaat. De afgelopen weken werd de Nederlandse veevoederindustrie en de daaraan gekoppelde melkveehouderij opgeschrikt door de besmetting van veevoer met de gevaarlijke aflatoxine schimmel. Die schimmel was op de mais terecht gekomen en had zich ontwikkeld op mais uit de Balkan. Daar had men voordelige partijen korrelmais kunnen kopen om die hier in ons eigen land te verwerken en te vermengen met andere soorten veevoer tot een kant-en-klaar product voor met name de melkveehouderij. Aflatoxine is zeer giftig en kan bij bepaalde hoeveelheden schade toebrengen aan het vee maar erger nog ook aan de mens omdat sporen van die schimmel terecht kunnen komen in de melk. Ofschoon nagenoeg alle veevoedercomponenten nauwkeurig worden gecontroleerd in geavanceerde laboratoria glipte de partijen mais er doorheen en werden naar men mag aannemen niet opgemerkt. Of...en dat zou ook kunnen, ging men ervan uit dat de besmetting dusdanig gering was dat men met een gerust geweten een gokje kon wagen. De zaak kwam aan het licht en toen had je de poppen aan het dansen. De veevoederindustrie nam zijn verantwoordelijkheid en besloot alle partijen voer die reeds waren uitgeleverd en al in de silo's op de boerenbedrijven was terecht gekomen terug te halen en als afval te vernietigen. Een hele operatie die veel tijd, inspanning en geld heeft gekost en helaas ook reputatieschade heeft opgeleverd. Want de veevoederindustrie heeft zich verenigd in een organisatie onder de naam "Trust Feed" Vertrouwd Voer, en zij dienen er over te waken dat alleen strikt veilige producten in de voederindustrie worden verwerkt. Mocht het desondanks toch tot problemen komen dan zetten zij zich gezamenlijk in om tot een oplossing te geraken. Opvallend is het volgens Merijntje dat men naar buiten toe zeer omzichtig is omgegaan met het noemen van "man en paard" want wie was er nu uiteindelijk verantwoordelijk voor deze affaire? Wie waren er allemaal bij betrokken? Waar zijn er fouten gemaakt of waar heeft men een oogje toegeknepen of waar heeft er iemand zitten slapen terwijl hij wakker moest zijn? Het is van het grootste belang dat dit incident want zo mogen we het wel noemen van begin tot eind wordt uitgezocht en geanalyseerd. Dat er dan "Name and Shame" zal worden toegepast is onvermijdelijk maar het positieve hiervan is volgens Merijntje dat de hele keten ervan kan leren. Vooral van belang is dat de consument die de laatste tijd toch al wordt geplaagd door allerlei akkefietjes die met voedsel te maken hebben het volste vertrouwen blijft houden in de kwaliteit van het eten en drinken dat hem te koop wordt aangeboden.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010