Media Varkenshouders worden zachtaardig de les gelezen

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12478
  • 93
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 24 juni 2016

Varkenshouders worden zachtaardig de les gelezen Merijntje zag dat radio en TV aandacht schonken aan het rapport vitalisering van de Nederlandse varkenshouderij dat onder leiding van oud minister Uri Rosenthal tot stand is gekomen. De hoofdboodschap is dat het met de varkenshouderij in Nederland niet goed gaat. Er moet flink worden gesaneerd. Zowat de helft van de ruim 5000 varkensbedrijven zou gesloten moeten worden en de blijvers zouden dan misschien een betere toekomst tegemoet kunnen zien. Er wordt voorbij gegaan aan het feit dat er te weinig vraag is naar varkensvlees en dat daarom de prijzen te laag zijn en er dus geen winst kan worden geboekt. Integendeel de meeste bedrijven draaien met verlies. Saneren kan op twee manieren. Een koude sanering waarbij de keiharde wet van de economie een rol speelt en degenen die het niet meer kunnen bolwerken afvallen. Merijntje ziet dat in veel binnensteden waar de leegstand van winkels een toenemend probleem is. Niemand steekt een helpende hand uit naar die middenstanders die het niet meer redden en noodgedwongen hun winkel sluiten. De commissie Rosenthal pleit voor een warme sanering waarbij een helpende hand wordt geboden aan de vrijwillige bedrijfsbeëindiging. Daarbij mag dan gedacht worden aan een financiële tegemoetkoming. RABO bank waar veel varkenshouders bij bankieren en veelal ook fors in de schuld staan zou financieel tegemoet kunnen komen. Ze zijn daar in principe toe bereid maar er worden geen getallen genoemd en dus is het een voorlopige niet zo veel zeggende belofte. Verder worden de varkenshouders opgeroepen om niet langer als koppige individuele ondernemer voort te sukkelen maar meer met elkaar en anderen samen te werken. Merijntje denkt dat er al veel wordt samengewerkt op organisatorisch gebied maar veel meer dan dat zal er niet inzitten want hij zou ook niet weten wat individuele bedrijven meer samen kunnen doen dan gezamenlijk voer kopen of samen mestafzetten. Gelukkig trekken momenteel de prijzen voor varkensvlees weer wat aan en als dat doorzet en blijft doorzetten dan kan het rapport “Vitalisering Nederlandse Varkenshouderij” zo weer naar de onderste lade van de burelen. Merijntje werd verder op 24 juni een beetje horendol van het woord “Brexit”. De bewoners van het Verenigd Koninkrijk hebben zich in meerderheid uitgesproken om de Europese Unie te verlaten. Of het allemaal zo erg wordt als sommigen denken te weten zal de toekomst leren. Veel profeten die brood eten en hun vrees of hoop in feite alleen op eigen inzicht ventileren zullen waarschijnlijk geloochenstraft worden Het deed Merijntje denken aan de eeuwwisseling van 1999 naar 2000 toen wilde men de mensheid doen geloven dat alle computers op hol zouden slaan omdat er niet in voorzien was om die getallen automatisch te laten aanpassen aan een eeuw die begon met 2000 in plaats van 1900. De jaarwisseling voltrok zich en er gebeurde helemaal niets. De computers bleven keurig in de pas lopen. De enigen die er beter van waren geworden waren degenen die de computers voor meer of minder geld zogenaamd hadden voorbereid op de eeuwwisseling.

Categorieën: Varkens, Algemeen, Platteland, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010