Media Stilstand op boerenbedrijf is niet altijd achteruitgang

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12755
  • 121
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1626 media
  • uploaded 30 december 2016

Stilstand is op het boerenbedrijf niet altijd achteruitgang

Merijntje kijkt met interesse naar het feit dat er nu vanwege de fosfaatproblematiek op de melkveebedrijven in het komende jaar geen vooruitgang maar “achteruitgang” zal worden geboekt. De melkveestapel moet inkrimpen en dat gaat niet vanzelf want er moet gewikt en gewogen worden welke koeien geslachtofferd moeten worden. Het betekent dat er minder melkgeld binnenkomt maar ook minder moet worden uitgegeven aan krachtvoer, KI en veeartskosten. Merijntje kan zich voorstellen dat dit allemaal op menig bedrijf met tegenzin wordt aangepakt.

Koeien opruimen die kerngezond zijn en vaak ook nog goed produceren dat stuit tegen de borst van iedere rechtgeaarde ondernemer. Ten tijde van de melkquotering was er ook een vorm van bevriezing van de ontwikkeling van een onderneming omdat een quotum vaststond en men daarbinnen moest produceren. Dat was een tijd dat er gelegenheid was om aandachtig te kijken naar de kostenkant van een bedrijf.

Merijntje denkt dat die aandacht voor de kostenkant in 2017 en de jaren daarna weer extra aandacht zal krijgen want alleen daar is vaak het bedrijfsresultaat te verbeteren. Stilstand in groei kan ook een bedrijfsanalyse teweeg brengen waardoor die stilstand juist een verbetering van het resultaat kan bewerkstelligen. Kritisch kijken naar alles waarvoor op een bedrijf betaald moet worden is dan een uitdaging.

Dan krijgen de voerleverancier, de veearts, de loonwerker en de KI organisatie allemaal een beurt om onder het vergrootglas te worden gelegd. De aankoop van een nieuwe machine of trekker kan nog wel een jaartje wachten want het bestaande voldoet nog goed genoeg.

Tja, en Merijntje weet eveneens dat de privé uitgaven ook aan een zeer kritische blik kunnen worden onderworpen. Moet die nieuwe keuken nou echt wel want er komt uit de oude keuken nog steeds veel goeds op tafel. Of is het echt zo nodig om de auto te vervangen zolang dat ding nog steeds netjes door APK komt? Allemaal vragen die de ondernemer telkens weer boven het hoofd hangen. Tot slot wenst Merijntje echt iedereen een voorspoedig 2017 met veel gezondheid en mooie opbrengsten en prettige prijzen.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010