Media Melkveehouders moeten hun fantasie gebruiken

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11879
  • 432
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 29 november 2014

Ontwikkeling Nederlandse melkveehouderij wordt bepaald door afzet van koeienmest Merijntje heeft begrepen dat de ontwikkeling van de Nederlandse melkveehouderij in de toekomst voor een groot deel wordt bepaald door de manier waarop de mest van de koeien kan worden aangewend. Het is volgens Merijntje paradoxaal dat met melk de “witte motor” wordt gasgegeven of afgeremd door zo’n basaal product als drijfmest bestaande uit koestront en urine. Zoals het ook paradoxaal is bij een supermarkt waarin het winkelwagentje naast etenswaren ook prominent een pak toiletpapier is te vinden. Het een is onlosmakelijk verbonden met het ander. De discussie omtrent de nieuwe ontwikkelingen betreffende de toekomst van onze melkveehouderij is nog niet gesloten. Wordt het nu wel grondgebonden of toch weer niet? De politiek is verdeeld omtrent de koers die gevaren moet worden. Wanneer het principe van “grondgebonden” wordt losgelaten dan schuilt daarin het gevaar dat steeds meer melkkoeien binnen de muren van de stal zullen blijven. De bedrijven zullen groeien want de betreffende ondernemers hebben dan een slimme en betaalbare oplossing gevonden om hun overtollige rundermest af te zetten. Maar de veehouders die wel over voldoende grond beschikken op basis van het aantal koeien in hun stallen zullen zich benadeeld voelen. Ze hebben grote investeringen in grond gedaan uitsluitend met het doel om grondgebonden volgens de regels toch veel meer te kunnen melken. De melkveehouders hebben te horen gekregen dat ze er voor moeten zorgen dat ze garant kunnen staan voor een verantwoorde mestafzet die het milieu geen schade doet. Merijntje mag graag filosoferen en dacht ook aan oplossingen aangaande mestverwerking. Zou het wat zijn om mest te transporteren naar grote olietankschepen en de mest daarna op volle zee gespreid te lossen zodat de mest zich goed kan verdelen door het water en tot nut van de visgroei kan zijn. Of, zo mijmerde Merijntje, kunnen we het niet tegen een redelijk tarief met een zgn. koemesttrein naar de uitgestrekte akkers in het oosten van Europa vervoeren en het daar aan de man brengen. Al deze ideeën zijn logistiek mogelijk maar of ze ook betaalbaar zijn dat is maar de vraag. Dat is ook afhankelijk van de melkprijs en de kostprijs daarvan en natuurlijk de kosten van de huur van een olietanker of een mesttrein. Merijntje denkt dat bij dit alles de melkveehouder zich ook dient af te vragen of meer koeien en meer melk ook daadwerkelijk echte winst oplevert. Bekijk en beluister het praatje van Merijntje via bijgaande link:

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010