Media Melkveehouders aan de grond genageld

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11503
  • 907
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 15 december 2013

Merijntje nam kennis van het feit dat de toekomst van Nederlandse melkveehouderij is gekoppeld aan de hoeveelheid grond die een melkveehouder heeft om de mest van zijn koeien verantwoord te plaatsen. Er was lange tijd onduidelijkheid wat de overheid zou gaan doen: kiezen voor grondgebondenheid of kiezen voor dierrechten. De melkveehouders met genoeg grond kunnen opgelucht ademhalen en hun bedrijven ontwikkelen in de lijn met het beleid. Melkveehouders met veel koeien en te weinig grond zullen op zoek moeten naar een goed plan voor hun mestverwerking.
Er zal veel extra vraag komen naar grond en de al hoge grondprijzen zullen waarschijnlijk nog verder stijgen. De vraag zal ook nog zijn hoe ver van het melkveebedrijf zelve de mest op eigen grond of grond van anderen (pacht of mestafzet-overeenkomst) mag worden uitgereden. Zal dat variëren van 5 tot 50 kilometer of meer of minder? Merijntje stelt verder de vraag hoe groot een melkveebedrijf moet zijn om een goed gezinsinkomen te garanderen. Hij heeft het dan over een gezinsbedrijf zonder personeel. Iedere melkveehouder met investeringsplannen die wil uitbreiden zou zich kunnen afvragen of al die moeite wel nodig is om een redelijke boterham met beleg te verdienen.
Wanneer is een melkveebedrijf groot genoeg? Wie het weet mag het zeggen.
Merijntje maakt zich zorgen over de verplichting tot weidegang. Niet dat hij tegen weidegang is voor de koeien want dat is een goede zaak. Wel is hij bezorgd over het feit dat de verplichting in zou kunnen houden dat men bij het verzaken van die verplichting de melk niet meer kwijt kan aan de zuivelverwerker. Hij hoopt dat er dan anderen op de markt zullen verschijnen die deze melk graag willen hebben en verwerken en zo de arrogantie van de zuivelverwerker en verdorie nog an toe ook de boerenbelangenorganisatie kunnen negeren.
 
Merijntje vindt het te gek voor woorden dat er een vorm van een kliksysteem zou moeten komen waarbij men een melkveehouder die zijn koeien te weinig in de weide laat lopen kan verklikken bij bevoegde instanties waarna zo'n melkveehouder een boete wacht. Hoe kunnen ze het in vredesnaam verzinnen!!!!! En ook de standsorganisaties LTO, ZLTO en NLTO lijken er mee in te stemmen. Het wordt hoog tijd dat de bestuurders door de leden ter verantwoording worden geroepen zodat ze weer met beide benen op de grond komen.

Categorieën: Koeien, Algemeen, Platteland, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010