Media Melkveehouderij fam Peeters in Halsteren

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=10702
  • 1553
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 19 juli 2012

Melkveebedrijf van fam Peeters-Van Beek in Halsteren In de poldergebieden van West-Brabant en Zeeland is de afgelopen jaren het gangbare beeld van tarwe, suikerbieten en aardappelvelden hier en daar drastisch veranderd. Dat is gekomen door het feit dat melkveehouders uit andere gebieden van Nederland hier grond hebben gekocht en in het polderland een melkveebedrijf hebben gesticht. De akkerbouwgewassen maakten plaats voor weilanden en snijmaïs en er kwamen melkkoeien en jongvee in de graslanden. Adrie Peeters (47 jr) en zijn gezin hebben een mooi melkveebedrijf langs de Tholenseweg in Halsteren. Elf jaar geleden kwamen ze uit Rijsbergen waar ze werden uitgekocht. Ze konden helemaal opnieuw van start gaan in Halsteren. Ze kochten daar grond van een akkerbouwer die stopte met zijn bedrijf en mochten er een geheel nieuw bedrijf met woning op stichten. Adrie en zijn vrouw Loes beheren samen met hun drie kinderen het bedrijf. Een echt gezinsbedrijf dus. Hij vertelt dat ze met een melkquotum van 750.000 kg melk een voldoende groot bedrijf hebben om er ook in de toekomst mee uit de voeten te kunnen. Er zijn circa 80 koeien en 60 stuks jongvee. Groei is goed maar niet per se noodzakelijk voor zijn bedrijf, is zijn mening. Adrie hecht veel waarde aan een goed contact met de omgeving met de burgers en de consumenten. Zo deed hij ook mee aan een Campina opendag en geregeld ontvangt hij schoolkinderen die samen met hun onderwijzer een excursie kunnen maken naar het bedrijf. Adrie ontpopt zich dan als een waardig ambassadeur voor de sector. Het melkveebedrijf is gelegen in het poldergebied van Halsteren. De kleigrond ligt allemaal mooi verkaveld achter de bedrijfsgebouwen. Hij is een voorstander van koeien in de wei. Hij vindt het mooi om de koeien te zien in het verse gras terwijl ze er grazen en later liggen te herkauwen. Tezelfdertijd zijn die koeien dus ook te zien voor iedere voorbijganger die er oog voor wil hebben. Lange tijd waren hier geen koeien meer in de polder te zien. Na de start van het bedrijf van Adrie en Loes Peeters werd dat anders en je mag met recht zeggen dat zij met hun werk en koeien de omgeving ontzettend hebben verrijkt en verfraaid.

Categorieën: Koeien, Algemeen, Platteland, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010