Media Het is een rijk land dat zich permiteert om melkkoeien te slachten

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12789
  • 180
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 24 februari 2017

‘t Is een rijk land dat zich kan permitteren productieve melkkoeien te slachten

Merijntje uit Halsteren las in de krant dat er een onverwacht grote belangstelling is voor de stoppersregeling voor melkveehouders zoals die door de Overheid in het vooruitzicht is gesteld. Dat was buiten verwachting en de 42 miljoen euro die er voor is uitgetrokken is vanwege de vele aanmeldingen bijlange na niet genoeg om iedereen mee te kunnen laten doen. Tenzij de overheid nog wat extra geld voor uit wil trekken.

Degenen die zich nu hebben aangemeld moeten nog een poosje geduld hebben om te weten of ze wel of niet zijn geaccepteerd. Wanneer de aanmeldingstermijn is verstreken zal mogelijk via een lotingssysteem de definitieve uitslag worden bekend gemaakt. Ondertussen daardoor grote spanning in de huishoudens van degenen die zich hebben opgegeven voor die stoppersregeling.

Merijntje is van mening dat degenen die willen stoppen dit misschien al lang van plan waren maar er nog niet zo goed raad mee wisten. Nu er echter een bedrag van 1200 euro per koe in het vooruitzicht is gesteld zijn velen over de streep getrokken. Dat de melkveehouders stoppen met behulp van de premie is een praktische ingreep van de overheid.

Verder denkt Merijntje dat we er ook niet dramatisch over hoeven te doen want de stoppers raken dan wel hun koeien kwijt maar niet hun grond, bedrijfsgebouwen en woning.

Die grond is gewild en zal zeker een andere bestemming krijgen of worden beheerd of gekocht door de buren die doorgaan met hun melkveebedrijf. In akkerbouwstreken of dicht daar tegen aan zal er begerig door akkerbouwers gekeken worden naar de vrijgekomen grond want dat is prima grondje voor de teelt van aardappelen of suikerbieten en de akkerbouwer is graag bereid er een leuke gebruikersprijs van jaar tot jaar voor te betalen.

Tot slot verbaast het Merijntje dat in dit land van “melk en honing” zoals hij Nederland toch graag mag betitelen de luxe bestaat dat we zomaar productieve melkkoeien kunnen slachten omdat er te veel mest wordt geproduceerd. We reduceren de voedselproductie zoals Merijntje de melk toch wel mag betitelen om het milieu te “beschermen” welk een luxe want van milieu kun je niet eten. Vergelijk dat met landen waar voedseltekorten zijn.

Merijntje denkt dat zij zich niet druk zullen maken over fosfaatreductie of beperking van ammoniakuitstoot maar eerst en vooral zullen zorgen dat de voedselproductie op peil kan worden gehouden om de hongerende bevolking tevreden te houden.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010