Media Derogatie geen harddrug maar een begrip

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11628
  • 582
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 10 mei 2014

"Derogatie" geen genotsmiddel maar een uitzondering Merijntje kijkt geamuseerd toe hoe er soms geheel nieuwe woorden binnensluipen in het boerenjargon. Zo is een beer geen beer zoals de burger zich een beer voorstelt maar gewoon een mannetjesvarken met ballen. Maar er is ook een nieuw woord aangetreden en dat luidt "derogatie". Merijntje denkt dat vrijwel niemand in Nederland buiten de landbouw een uitleg kan geven over dat woord. Het is vooral een begrip dat wortel heeft geschoten in de bemestingsactiviteiten op het boerenbedrijf. Merijntje denkt echter ook dat je vragend aan een willekeurige boer wat "derogatie" nu precies is deze het antwoord voor een groot deel schuldig zal blijven. Het is erg ingewikkeld maar het komt er op neer dat het eigenlijk "uitzondering" betekent. Een uitzondering op de algemene regels uit Brussel voor wat betreft de hoeveelheid mest die een boer op zijn land mag brengen. "In Nederland mogen boeren een bepaalde hoeveelheid mest op grond gebruiken. Mest bevat stoffen als stikstoffen en fosfaten. Overmatig gebruik van deze stoffen kan schadelijk zijn voor het milieu. Daarom zijn er gebruiksnormen vastgesteld die de maximale hoeveelheid stikstof en fosfaat weergeven. Boeren die vooral grasland in gebruik hebben kunnen, als ze voldoen aan alle voorwaarden, met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest rekenen. Nederland heeft voor de jaren 2014 tot en met 2017 opnieuw derogatie gekregen. " "Derogatie is een officieel woord voor toestemming van de EU om op een bepaalde wijze van algemeen vastgestelde norm te mogen afwijken. Het is een formele vorm van derogatie. ==Gebruik== Het woord derogatie is in Europees verband in gebruik geraakt met de nieuwe mestwetgeving zoals die per 1 januari 2006 in gebruik werd genomen." Zolang een boer weet waar hij aan toe is kan hij zich daar als brave burger naar gedragen en plichtsgetrouw binnen de wet werken. Maar de boeren zijn zeer boos, weet Merijntje, want de regels zijn zomaar midden in het spel veranderd. Staatsecretaris Sharon Dijksma krijgt daarvan de schuld. Ze heeft niet overzien wat de gevolgen van de veranderde normen voor de praktijk zijn. Merijntje beseft dat het een ingewikkelde kwestie is want zodra afgeweken wordt van de regel ontstaan er twijfelgevallen. Dat is altijd zo en dat zal zo blijven. Wanneer een maatregel ingaat om 12 uur en iemand meldt zich op 1 seconde na 12 dan valt die buiten de boot hoe moeilijk dit ook te verteren is. Daarom zijn uitzonderingen zoals "derogatie" ook zo ingewikkeld. Merijntje denkt dat het gunstig zou zijn als de staatssecretaris zich zou laten adviseren door een groepje boeren die midden in de praktijk staan. Een directe adviesgroep die rechtstreeks met elkaar kunnen bellen en dus ook met de staatssecretaris of een minister. Nu laten beleidsmakers zich te vaak voorlichten door ambtenaren die er alleen theoretisch naar kijken en geen ballen verstand hebben van de praktijk. Dat is jammer want met eenvoudige korte lijnen naar de praktijk had de staatssecretaris zich een hoop ergernis vanuit het boerenland kunnen besparen. Merijntje denkt dat het nog lang niet te laat is voor dergelijke maatregelen. Het kan volgende week al in praktijk worden omgezet en hij is er van overtuigd dat er genoeg jonge agrarische ondernemers zijn die graag hun mening willen geven over voorgenomen maatregelen. Of er dan naar zal worden gehandeld wordt is vraag twee maar dan kan het niet meer zo zijn dat de boerenpraktijk bij verrassing in de rug wordt geschoten.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010