Media Boeren in de verdrukking door imagoschade

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12861
  • 225
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 30 juni 2017

Boeren in de verdrukking door moedwillige imagoschade Merijntje uit Halsteren ergert zich danig aan organisaties en beroepsgroepen en dierenwelzijns organisaties die bij voortduring berichten de wereld insturen die het imago van de boerenstand in diskrediet brengen. Recente voorbeelden zijn “Vet Care” en de actie van Wakker Dier met betrekking tot de frisdrank “Fristi” en “Chocomel” en niet te vergeten de werkzaamheden van de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Noord Brabant. Merijntje zal de laatste zijn die zal beweren dat er niets meer te verbeteren valt in de agrarische sector. Natuurlijk wel nooit is iets helemaal volmaakt. Vergeten wordt dat er bij voortduring door de agrarische sector wordt gewerkt aan verbetering van het dierenwelzijn en de bescherming van het milieu. Maar alles kan niet zomaar worden verwezenlijkt omdat het gewoon te duur is voor de individuele ondernemer. “Vet Care” is een groep dierenartsen die de “misstanden “ in de veehouderij aan de kaak stellen. Ze doen dat door ook met veel bombarie aan de weg te timmeren via de media in alle vormen. Ze proberen zo op een breed front aandacht te vragen voor hun grieven en onbehagen. Ze vergeten daarbij dat ze in feit rechtstreeks de boer en zijn gezin aanklagen en in het openbaar voor schut proberen te zetten. Kennelijk hebben ze veel vertrouwen in de “openbaarheid” o/m zo hun ongenoegen te uiten in de hoop dat in een brede maatschappelijke discussie de agrariër zal worden gedwongen anders te gaan handelen. Wakker Dier pleit voor koeien in de wei en gooit het momenteel over de boeg van “Fristi” en Chocomel van Friesland Campina. De genoemde dranken zijn lekker dat geven ze toe maar ze komen van melk van koeien die nooit naar de wei mogen. Wakker Dier valt hierbij indirect de melkveehouder aan als de boosdoener die zijn koeien geen weidegang gunt en ze stug binnen de muren van de stal houdt. Makkelijke propaganda van WD. Ach, en Merijntje kan zo nog wel een tijdje doorgaan met van alles en nog wat dat er in de openbaarheid wordt gebracht dat het imago van de boerenstand schaadt. Het wordt hoge tijd dat agrarische Nederland een tegenoffensief gaat beginnen en dan ook maar in de media in zal haar geledingen. Maar misschien is gewoon de schouder ophalen voor al die aantijgingen nog het beste. Wat niet weg neemt dat het toch irriteert om het iedere keer weer te moeten aanhoren, lezen of vernemen. Merijntje mist bij dit alles dat er geen melding wordt gemaakt van al het goeds dat de land- en tuinbouw voor de consument alle dagen van het jaren voortbrengt. Niemand in ons land hoeft honger te lijden want er is een hoorn des overvloeds aan relatief goedkope voedingswaren voor jong en oud en voor arm en rijk. Laat dat dan maar eens gezegd zijn en dat zou de “Landbouw” zelf veel meer dan tot nu het geval is naar buiten moeten brengen.

Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010