Media Akkerbouw met gouden toekomst of blij met dooie mus

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=11883
  • 436
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 6 december 2014

Krijgt de akkerbouw gouden bergen of dooie mussen Merijntje denkt dat de gouden bergen die worden beloofd met een nieuwe aanpak van de verwerking van suikerbieten nog waar gemaakt moeten worden. Enkele dagbladen schreven er lovend over en hadden het over het feit dat suikerbietentelers nu “goud” in handen hebben. Juichverhalen die eigenlijk alleen nog maar op verwachtingen zijn gebaseerd maar nog niet door de werkelijke praktijk zijn getoetst. In theorie is er veel meer met de suikerbiet te doen dan er alleen maar suiker aan te onttrekken. Al het andere dat je met suikerbieten zou kunnen doen moet nog op grote schaal worden toegepast. Merijntje herinnert zich de dezelfde euforie maar dan over mais. Ook daar zou van alles en nog wat aan meerwaarde uit gehaald kunnen worden en dan vooral biobrandstof bestemd voor het automobiel van de massa. Het trompettergeschal is verstomd en nu werd de suikerbiet voor het voetlicht gehaald. Merijntje sprak een bietenteler die met Zeeuwse nuchterheid zei dat hij had gehoord dat “men” die de suikerbiet anders dan gewoon wilden benutten geen garantie konden geven over de uit te betalen prijs per ton bieten. Als die prijs zodanig is dat je net zo goed tarwe kunt telen dan zal er weinig terecht komen van de gouden toekomst voor de suikerbiet. Merijntje denkt dat er ook protest zal komen van degenen die het wereldvoedselvraagstuk hoog op de agenda hebben staan. Wanneer alternatief gebruik van suikerbieten en mais zou leiden tot voedseltekorten dan is het pleit snel beslecht ten nadele van de alternatieve grondbenutting. Dan zal de voedselvoorziening ook gezien vanuit moreel standpunt aan het langste eind trekken. Dat alles neemt naar de mening van Merijntje niet weg dat het mooi is wanneer er wordt gezocht naar alternatieven voor de akkerbouw. Blijft het feit dat met suikerbieten een vruchtwisselingschema onmisbaar is en er dus niet zo heel veel ruimte is om dat gewas op grote schaal in de strijd te gooien. Mocht de toekomst van de suikerbiet door nieuwe uitbatingen naar een veel groter areaal toegroeien dan is er op uitgestrekte akkers van Oost Europa een uitstekende gelegenheid dat tot werkelijkheid te brengen. Dit jaar is er een recordoogst van suikerbieten. Enorme opbrengsten per ha met een hoog suikergehalte. De suikerfabrieken werken continu op volle toeren. Door die continuïteit kun je stellen dat het tijdsbestek van drie campagnemaanden eigenlijk met 3 vermenigvuldigd moet worden als ware het dat de fabriek normale shifts met een shift van 8 uren zou werken. Met zo’n berekening is de fabriek dus 9 maanden in bedrijf. Bij dat alles rest slechts nog de vraag “Wordt de akkerbouw blij gemaakt met gouden bergen of met een kooi vol dooie mussen? Merijntje weet vrijwel zeker dat de tijd het ons leren zal.

Categorieën: Algemeen, Akkerbouw, Platteland, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010