Media 750 euro fooi voor melkveehouder die zijn koeien de wei instuurt

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12320
  • 113
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 6 februari 2016

750 euro fooi voor melkveehouder die koeien voor 15 apr de wei instuurt Merijntje las dat melkveehouders die hun koeien voor 15 april de wei insturen een fooitje van de Overheid krijgen van 750,-- euro. Tja u leest het goed de Overheid geeft zomaar 750,-- euro weg aan een melkveehouder die daarvoor niets anders hoeft te doen dan even de staldeuren op te zetten. Merijntje denkt dat er wel enige nuance aan dat bericht gegeven kan worden want het geld is afkomstig van Brussel de EEG dus. De EEG heeft enige tijd geleden een bedrag van 300 miljoen euro beschikbaar gesteld aan Nederland als zijnde een beetje compensatie vanwege de nadelige financiële effecten die de Russische boycot teweeg had gebracht. Ook dat was natuurlijk al een fooitje maar ja een gegeven paard dat kijk je niet in de bek. Probleem voor onze overheid was hoe gaan we dat nou zo eerlijk mogelijk tussen de melkveehouderij en de varkenshouderij verdelen. Merijntje heeft het een beetje gevolgd en ziet nu dat er een restbedrag is overgebleven waarmee men eigenlijk geen raad meer wist en het toen na veel bedisselen heeft toegekend aan melkveehouders die hun koeien voor 15 april de wei insturen. Merijntje verbaast zich over de “vooruitziende” blik van Staatsecretaris Martijn van Dam want hij kan nu al bepalen dat het voorafgaand aan 15 april zulk goed weer is dat de koeien ook echt naar buiten kunnen. Hij vergeet misschien het gezegde “april doet wat hij wil” Merijntje hoorde een melkveehouder ion Friesland zeggen dat hij geen trek heeft in die fooi als dat er op neerkomt dat de koeien met 5 bekken zoals ze dat zeggen het weiland helemaal rot vertrappen en hij dan genoodzaakt is om het grasland opnieuw te laten inzaaien a raison van 1000,-- euro kosten per ha. Bovendien denkt Merijntje dat de melkveehouders op de hogere zandgronden die dan toch van die fooi willen profiteren bevoordeeld zijn boven de melkveehouders op de lage veengronden want die hebben veel meer rekening te houden met de bodemgesteldheid. Een volgende vraag die zich voordoet is of de melkveehouder voor 15 april al zijn koeien naar buiten moet sturen of bijv. van zijn 200 koeien er maar 20 uitkiest en de rest op stal blijft maar dat hij dan toch in aanmerking komt voor de fooi van 750,-- euro. Maar wat doet hij met de melkveehouder die denkt ik pik die 750,-- euro welk binnen en doe mijn melkvee op 14 april even naar buiten maar ik stal ze toch op 16 of 17 april weer permanent op. Merijntje kijkt al uit naar het pakket met voorwaarden waaraan die melkveehouder moet gaan voldoen om die euro’s binnen te halen. Daarnaast vreest Merijntje ook dat er een controleapparaat in de steigers staat om uitwassen binnen de perken te houden wat dan misschien weer goed is voor de werkgelegenheid van het ambtelijk apparaat. Ze hebben zich wat op de hals gehaald denkt Merijntje met enig leedvermaak want komt een melkveehouder met slechts 10 koeien ook in aanmerking voor die fooi of moet je minimaal 100 koeien hebben om er aan mee te mogen doen. Zo kan hij nog wel een tijdje doorgaan met nuances aanbrengen voor voorlopig is het genoeg.

Categorieën: Koeien, Algemeen, Platteland, Overig
Show More

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010