Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN LANDBOUWFILMPJES.NL

Bij landbouwfilmpjes.nl nemen wij uw privacy serieus. Daarom hebben wij dit privacybeleid opgesteld om onze praktijken op gebied van gegevensverzameling en -gebruik toe te lichten. Het gaat over welke informatie wij verzamelen via onze service, hoe wij deze informatie gebruiken, hoe u zich kunt onttrekken aan deze gegevensverzameling, de beveiligingsmaatregelen die wij treffen om deze informatie te beschermen. Door onze service te gebruiken, stemt u in en gaat u akkoord met de praktijken op het vlak van gegevensverzameling en gegevensgebruik, beschreven in ons privacybeleid. Wij kunnen regelmatig wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid. Bekijk regelmatig de meest recentste versie van ons privacybeleid om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Welke informatie wordt verzameld?

Wij kunnen informatie over u verzamelen via onze website, wanneer u zich opgeeft voor een van onze diensten. Hieronder vindt u uitgelegd wat, waar, wanneer en waarom deze informatie wordt verzameld en hoe ze wordt gebruikt.

Registratie

De term "persoonsinformatie" duidt op elke informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere contactinformatie. Het is mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden gevraagd wanneer u zich registreert voor of gebruikmaakt van een bepaald product of dienst.

Adressenbestand

Uw gegevens worden opgeslagen in ons adressenbestand. Wij gebruiken deze gegevens om statistieken en andere gebruiksinformatie op te stellen. Deze informatie wordt gedeeld met u, andere eindgebruikers en derden.

Mededelingen via e-mail

Af en toe kunnen wij u een e-mail sturen als u hebt aangegeven dat u geïnteresseerd bent in nieuws, speciale aanbiedingen en andere informatie over onze service. U kunt te allen tijde (per e-mail) aangeven dat u onze e-mail-berichten niet meer wenst te ontvangen.

Koppelingen

Onze service kan koppelingen naar andere websites en software bevatten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van deze websites of software. Raadpleeg het privacybeleid van deze andere sites om hun privacy- en informatieverzamelingspraktijken te kennen.

Wettelijk verplichte bekendmaking

Wij behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens bekend te maken wanneer wij te goeder trouw van oordeel zijn dat een geldende wet, verordening of juridisch proces dit vereist, of wanneer wij menen dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten of de rechten van een andere gebruiker te vrijwaren of af te dwingen.

Geen foutloze uitvoering

Wij garanderen geen foutloze uitvoering van dit privacybeleid. Het is altijd mogelijk dat een privacyprobleem ongewild aan onze aandacht ontsnapt, ondanks onze inspanningen om dit te voorkomen. Bijgevolg stellen wij al uw eventuele opmerkingen over mogelijke problemen met de privacy op prijs, en zijn wij blij met alle suggesties over hoe wij onze service in het algemeen kunnen verbeteren. Wij zullen alles in het werk stellen om dit privacybeleid correct uit te voeren en onmiddellijk maatregelen treffen wanneer wij vaststellen dat er op dit vlak tekortkomingen zijn. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, met inbegrip van secundaire schade, gevolgschade of schadevergoedingen, in verband met de praktijken beschreven in dit privacybeleid.

Algemene voorwaarden

Voor overige zaken of voor zaken die niet in dit privacybeleid worden genoemd, verwijzen wij u naar onze Algemene voorwaarden

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010