Categorieën Varkens In de landbouw is eigenlijk niets nieuws onder de zon

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=12979
  • 121
  • 0
  • 0
Delen
  • wezel
  • 1651 media
  • uploaded 30 maart 2018

Koe en varken verbeteren maar de mens blijft achter

Merijntje verbaasde zich erover dat er in de loop van vele jaren nauwelijks veranderingen zijn geweest in hetgeen boeren en tuinders op hun land verbouwen of in het vee dat ze in hun stallen houden. Al sinds mensenheugenis worden er granen geteeld en als sinds lange tijd ook aardappelen en suikerbieten. In de granen zie je wel een verschuiving want haver en rogge wordt nog maar heel weinig verbouwd en boekweit al helemaal niet meer.

Nieuw is wel dat er ook wat Spelt wordt verbouwd. Geen nieuw gewas maar wel enorm uitgebreid in oppervlakte is de teelt van mais. Dat alles neemt niet weg dat het gaat om bekende en reeds lang bestaande gewassen. Dus denkt Merijntje….er is niets nieuws onder de zon. Dat is echter schijn die bedriegt want de traditionele gewassen zijn wel enorm verbeterd wat opbrengsten betreft.

Niemand is nog verbaasd over het feit dat men 10 ton tarwe per ha kan oogsten want 13 ton komt ook al vaak voor. Merijntje roept even in de herinnering de gigantische suikerbieten opbrengsten van het afgelopen seizoen. Daar is dus wel veel nieuws onder de zon maar dat is aan de buitenkant niet te zien. Ook in de veehouderij ziet Merijntje een zelfde beeld. Uiterlijk is aan het varken of aan de koe voor de leek weinig of niets veranderd. Zwartbont en roodbont allemaal koeien die vroeger ergens tussen de 4000 a 6000 kg melk per jaar produceerden terwijl die gelijkende koe dat nu wel tot 15.000 kg per jaar kan doen. Merijntje ziet het zelfde ook in de varkenshouderij waar uiterlijk aan het varken weinig veranderingen zijn te zien maar die nu wel tot 1.000 gram (= 1 kilo) per dag kan groeien. Onvoorstelbaar maar toch is het een feit. Zeugen, het varkensmoederdier, dat jaarlijks in staat is om 30 tot 35 grootgebrachte biggen op de wereld te zetten. Maar de zeug ziet er aan de buitenkant nog steeds zo uit als 50 jaar geleden.

Merijntje weet dat dit niet is bereikt omdat de genoemde dieren dat zelf zo graag wilden maar is tot stand gekomen door manipulatie en ingrepen van de mens. Die heeft met selectie en uitgekiende technieken en voeding de prestaties de dieren aangejaagd tot wat er nu mogelijk is.

Tot slot kijkt Merijntje dan een beetje meewarig naar zijn eigen soort, de mensheid. Die heeft in de loop der jaren er niks bij gekregen. Ze zijn wel slimmer geworden maar aan het karakter en de mentaliteit van het mensdom is helemaal niets verbeterd. Merijntje hoeft maar om zich heen te kijken naar het wereldgebeuren want daar is een heleboel ellende te bespeuren moedwillig veroorzaakt door de mens die streeft naar macht, invloed en vergaring van aardse goederen. Merijntje heeft ook geen hoop dat het over het brede front zal verbeteren want ondanks de mensen van goede wil zullen de slechteriken vaak tijdelijk aan het langste eind trekken en daardoor veel ellende veroorzaken.

Tijd voor verandering????? Wie het weet mag het invullen….

Show More

More Media in "Varkens"

Video CMS powered by ViMP (Professional) © 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010